BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ HÀ NỘI

STTTên hàng
Mã hàng
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1Sữa chữa điều hoà
9000btu và 12000btu
1150k150.000
2Sữa chữa nóng lạnh
15 lit đến 30 lit1100k100.000
3Sữa chữa máy giặt
5 kg đến 7 kg1200k200.000
4Bảo dưỡng điều hoà
9000btu và 12000btu 1200k200.000
5Bảo dưỡng nóng lạnh
15lit đến 30 lit1200k200.000
6Bảo dưỡng máy giặt
5kg đến 7kg1300k300.000

DỊCH VỤ SỬA ĐIỆN LẠNH

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG ĐIỆN MÁY

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT