Tin tức

Tủ lạnh phát ra tiếng ồn là do đâu?

Nếu bạn nghe được tủ lạnh phát ra tiếng ồn, rất có thể tủ lạnh bị hư hỏng hỏng một số linh kiện điện lạnh nào đó. Để khắc phục tình trạng này, bạn phàn tìm được nguồn phát ra tiếng ồn ở đâu. Cụ thể như thế nào, Điện lạnh Hà Nội sẽ chia […]